Ajuntament de Reus
Reus Serveis Municipals
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

TÈCNIC DE SUPORT ESPECIALISTA EN ENERGIES RENOVABLES, DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA - REUS ENERGIA

PDF Imprimeix Correu electrònic

Publicada a la web en data 22/12/2023

Publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona en data 15/01/2024 

 

PROCÈS SELECTIU PER L’APROVISIONAMENT D’UN LLOC DE TREBALL INDEFINIT PER OCUPAR EL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC DE SUPORT ESPECIALISTA EN ENERGIES RENOVABLES, DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA - REUS ENERGIA

TITULACIÓ REQUERIDA:

  •  Titulació de formació professional de grau superior d'energies renovables o titulació de formació professional de grau superior equivalent que habiliti per a l'exercici 

 S'OFEREIX:

  • Contractació indefinida a jornada complerta en empresa pública municipal
  • Salari brut anual 2024: 26.000 euros

Presentació de sol·licituds:

Per prendre part en el procés selectiu cal omplir el document de sol·licitud de participació i fer-lo arribar a Reus Serveis Municipals de forma prsencial o telemàtica, tal com s'explica en el punt 3 de les bases reguladores del procés.

Termini de presentació de sol·licituds:  des de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i fins a 20 dies naturals. 

La referència de la publicació d'aquest anunci al BOPT, els anuncis successius i tota la documentació a publicar referent a ella es farà a través d'aquest espai de la pàgina web de l’empresa Reus Serveis Municipals SA sense perjudici que, a més a més, es puguin utilitzar altres vies de difusió. 


Contacte:

Podeu resoldre els vostres dubtes a través de l'adreça [email protected] o el telèfon 687851377