Reus Serveis Municipals
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

SERVEIS QUE ES PRESTEN

PDF Imprimeix Correu electrònic

Com a conseqüència de la reestructuració de les Empreses Municipals dependents de l’Ajuntament de Reus i en aplicació dels acords adoptats pel Ple Municipal de 31 de març de 2014, les empreses Innova Grup d'Empreses Municipals de Reus SA, Gestió de Serveis Funeraris Reus SA i Aigües de Reus EMSA, s'han fusionat donant lloc a la Societat REUS SERVEIS MUNICIPALS SA.

Reus Serveis Municipals s'organitzada en divisions operatives en funció dels diferents serveis a prestar. Aquestes divisions coincideixen amb les anteriors empreses, de manera que cada una gaudeix de suficient autonomia, es gestiona amb comptes d’explotació propis i mantenen els serveis i estàndards de qualitat, tot conservant la marca comercial que ja hi havia consolidada

 

Aigües de Reus

Reus Serveis Municipals presta, a través de la seva divisió Aigües de Reus, els serveis públics vinculats a la millora, explotació i control del cicle integral de l'aigua al municipi de Reus, orientada al servei i als clients. Visiteu el web d’Aigües de Reus (www.aiguesdereus.cat)

Serveis Funeraris Reus i Baix Camp

 

Reus Serveis Municipals, a través de la seva divisió de Serveis Funeraris de Reus i Baix Camp, s’encarrega de l’organització de les cerimònies de comiat, la contractació de serveis complementaris, la prestació de serveis de sales de vetlla, els serveis de crematori, els trasllats a d’altres poblacions, i l’assessorament en les relacions amb les companyies d’assegurances quan és necessari. Visiteu el web de Serveis Funeraris de Reus i el Baix Camp (www.sfreus.cat)