Ajuntament de Reus
Reus Serveis Municipals
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

SERVEIS QUE ES PRESTEN

PDF Imprimeix Correu electrònic

Com a conseqüència de la reestructuració de les Empreses Municipals dependents de l’Ajuntament de Reus i en aplicació dels acords adoptats pel Ple Municipal de 31 de març de 2014, les empreses Innova Grup d'Empreses Municipals de Reus SA, Gestió de Serveis Funeraris Reus SA i Aigües de Reus EMSA, s'han fusionat donant lloc a la Societat REUS SERVEIS MUNICIPALS SA.

Reus Serveis Municipals s'organitzada en divisions operatives en funció dels diferents serveis a prestar. Les dues primeres  divisions coincideixen amb les anteriors empreses, de manera que cada una gaudeix de suficient autonomia, es gestiona amb comptes d’explotació propis i mantenen els serveis i estàndards de qualitat, tot conservant la marca comercial que ja hi havia consolidada.

Per altra banda, recentment l'empresa ha posat en marxa la nova divisió Reus Energia.

 

Aigües de Reus

Reus Serveis Municipals presta, a través de la seva divisió Aigües de Reus, els serveis públics vinculats a la millora, explotació i control del cicle integral de l'aigua al municipi de Reus, orientada al servei i als clients. Visiteu el web d’Aigües de Reus (www.aiguesdereus.cat)

 

 

 

 

 

Serveis Funeraris Reus i Baix Camp

 

Reus Serveis Municipals, a través de la seva divisió de Serveis Funeraris de Reus i Baix Camp, s’encarrega de l’organització de les cerimònies de comiat, la contractació de serveis complementaris, la prestació de serveis de sales de vetlla, els serveis de crematori, els trasllats a d’altres poblacions, i l’assessorament en les relacions amb les companyies d’assegurances quan és necessari. Visiteu el web de Serveis Funeraris de Reus i el Baix Camp (www.sfreus.cat)